Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri - Hayrettin İhsan ERKOÇ | Sobiad Atıf Dizini

Bu çalışmada Göktürklere ait Çin ve Tibet kaynaklarında aktarılmış olan mitler incelenmiş, metinler arasında karşılaştırmalar yapılmış ve Türkçeye tam çevirisi ... - https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=lz-wXncBu-adCBSEQX3F

World

Blogs

Trends

Casinos

Source